Om Matarengihem

Stiftelsen Matarengihem är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet
i Övertorneå kommun. Huvudman är Övertorneå kommun men själva förvaltningen
sköts från det egna kontoret på Matarengivägen 13 i Övertorneå.
Stiftelsen Matarengihems styrelse består av 5 ledamöter som utses av kommunfullmäktige
för hela valperioden.

Styrelseordförande är Ulf Hannu.

Stiftelsen Matarengihem äger 506 lägenheter belägna i flera orter i Övertorneå kommun.
Lägenheter finns i Pello, Svanstein, Juoksengi och Hedenäset.
I Övertorneå och Turovaara finns dom flesta lägenheterna eller ca 400 st.
Dessutom finns det ett antal lokaler i Övertorneå.

 

 
Här är Matarengihems kontor
Adress: Matarengivägen 13, 957 31 Övertorneå

Besöks-och telefon tid: 09.00-11.30 och 12.30-15.00